QİYMƏTLƏNDİRMƏ

TƏMİZLİK XİDMƏTLƏRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

 Bəzi şirkətlər ofis və müəssisələrdə korporativ təmizlik xidmətilərdən istifadə etməkdən çəkinirlər. Əksər hallarda bu şirkətin büdcəsinə qənaət etmək cəhdlərinin nəticəsidir. Təmizlik xidmətindən istifadə etməyən şirkətlər, bu ağır işi öz işçilərinə həvalə edir, yaxud şirkətin heyətini artıraraq təmizlikçi işə alır, bir çox hallarda məhz elə bucür olur. Şübhəsiz ki, belə alternativ variantlar müəyyən qədər qənaət etməyə imkan verir, lakin məsələyə kompleks yanaşma nəticəsində aydın olur ki, bu işi peşəkarlara həvalə etmək daha sərfəlidir. Səbəblərdən bəziləri ilə tanış ola bilərsiz:

  •  Təmizlik xidmətində istifadə yeni müştərilər cəlb etmək vasitəsidir
  •  Təmizlik xidmətində istifadə kadrların axıcılığı və yüklənməsinin qarşısını alır
  •  Təmizlik xidmətində istifadə vergilər üzrə xərcləri qənaət etməyə imkan verir
  •  Təmizlik xidmətində istifadə sizin ofisdə sağlam mühit yaradır